Electronica Recycling 8,3 10 142 ratings

Zending van Elektronica

Verzending in een doos/pakket

 • Zending van elektronica is dagelijks mogelijk, dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren en ongeacht de hoeveelheid;
 • Het materiaal dient deugdelijk verpakt te zijn in één of meerdere dozen;
 • Bij ontvangst worden de materialen gesorteerd en wordt het gewicht bepaald. U wordt binnen enkele dagen op de hoogte gesteld van het gewicht en bijbehorende opbrengst;
 • De vastgestelde opbrengst wordt overgemaakt op de door u opgegeven bankrekeningnummer;
 • Vermelde prijzen op onze website zijn altijd actueel en leidend. Gelieve onze website te raadplegen alvorens u het materiaal aan ons verzend;
 • Toegezonden materialen dienen een minimale waarde te hebben van € 20,00. Onder dit bedrag doen wij geen uitkeringen;
 • Bij zendingen van minder dan 500 kg dient u verplicht het volgende document mee te sturen: Begeleidend schrijven;
 • Bij zendingen van meer dan 500 kg dient u verplicht de volgende documenten mee te sturen: Begeleidend schrijven en Begeleidingsbrief.
 • Zonder deze documenten mogen wij uw zending niet accepteren
 • Neem contact op met planning@hollandrecycling.nl indien wij u kunnen helpen bij het invullen van deze begeleidingsbrief.
elektronica-zelf-versturen-dozen

Verzending op pallets

 • Zendingen van elektronica op pallets is dagelijks mogelijk;
 • Elektronica op pallets dient deugdelijk verpakt te zijn met wrapfolie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van materialen wegens ondeugdelijke verpakkingen;
 • Bij ontvangst worden materialen gesorteerd en wordt het gewicht vastgesteld. U wordt binnen enkele dagen op de hoogte gesteld van het gewicht en bijbehorende opbrengst.
 • De vastgestelde opbrengst wordt overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer;
 • Vermelde prijzen op onze website zijn altijd actueel en leidend. Gelieve onze website te raadplegen alvorens u het materiaal aan ons verzend;
 • Bij zendingen van minder dan 500 kg dient u verplicht het volgende document mee te sturen: Begeleidend schrijven;
 • Bij zendingen van meer dan 500 kg dient u verplicht de volgende documenten mee te sturen: Begeleidend schrijven en Begeleidingsbrief.
 • Zonder deze documenten mogen wij uw zending niet accepteren.
 • Neem contact op met planning@hollandrecycling.nl indien wij u kunnen helpen bij het invullen van deze begeleidingsbrief
elektronica-zelf-versturen-pallet

 Verzending grote partijen

Voor grote partijen maken we graag een afspraak met u om de materialen op locatie te komen bekijken, zo kunnen we een betere inschatting maken van zowel de kwaliteit als de bijbehorende opbrengst.